Välkommen!

Detta är en sajt för alla som är intresserade av vit herdehund – om mentalitet, hälsa, avel och mycket annat. Vi som stå bakom denna sajt har olika intresse- och kunskapsområden. Det vi delar är önskan om att sprida information och kunskap.

Exakt vilken information som kommer att finnas här är inte bestämt, men detta är inte en konkurrerande webb till den officiella rasklubbens (Vit Herdehundklubb) sida – vitherdehund.com. Dock har information om vår härliga ras under längre tid blivit åsidosatt, vilket är en av anledningarna till att idén om denna webbplats föddes.

All statistik som redovisas är officiell statistik från Svenska Kennelklubben (SKK) och Svenska Brukshundsklubben (SBK).

Webbplatsen är under uppbyggnad.